Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

   

21.11.2016

sofijskiyat_universitet_sv_kliment_ohridski_zapazva_ubeditelno_vodeschoto_si_myasto_v_rejtingovata_sistema_na_visshite_uchilischa_medium200x200

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” продължава да бъде на първо място в 21 от 25 професионални направления, в които обучава студенти, в шестото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2016 г.

Алма матер затвърждава позициите си по отношение на професионални направления като “Икономика” и “Администрация и управление”, които традиционно се оспорват от Университета по национално и световно стопанство и Американския университет в България. За втора поредна година Университетът е класиран и в направленията “Медицина” „Здравни грижи“ и “Обществено здраве”, където подобрява резултатите си, особено данните за изследователската дейност.

Допълнително се затвърждава положителната тенденция за нарастване на средния осигурителен доход на завършващите Софийския университет, особено в направленията „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Политически науки“. Специалистите, завършващи Софийския университет в направление „Информатика и компютърни науки“ продължават да са най-високо платените в страната със среден осигурителен доход 2180.37 лв.

Според обновените данни в системата за 2016 година средният осигурителен доход на завършилите български висши училища през последните 5 години нараства до 1020 лева от 925 лева през миналата година, а делът на регистрираните безработни сред тях спада до 3,38% от 3,74% през миналата година. Данните за Софийския университет са в горните нива и са над тези усреднени стойности. Подобряват се данните за реализацията и се понижава нивото на безработицата сред завършилите Софийския университет през 2016 г. спрямо данните за предишните години.

Повишава се и средният месечен облагаем доход през предходните 5 години на завършилите дадено професионално направление в съответното висше училище по данни от НОИ и АдминУни. По тези данни направлението със среден най-висок облагаем доход от 3237,65 лв. сред всички направления и всички висши училища е професионално направление “Информатика и компютърни науки” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

От 2016 г. в системата са налични и данни за регионалната реализация на завършилите Софийския университет, но те все още не могат да бъдат сравнявани с данни за предишните години.

Данните от рейтинговата система категорично показват, че Софийският университет продължава да е лидер по отношение на качеството на научните си изследвания. Той е сред трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации заедно с Медицинския университет-София, Химикотехнологичния и металургичен университет.

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България се актуализира и се поддържа от консорциум "ИОО­С", съставен от Институт "Отворено общество" – София и Сирма Солюшънс в изпълнение на договор с предмет "Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България за 2016 г.