Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет “Св. Климент Охридски“ и Българската фондова борса ще развиват образователни инициативи в областта на устойчивите финанси

   

21.07.2021

 

Българска фондова борса и Стопанският факултет към СУ „Св. Климент Oхридски“ подписаха споразумение за сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на устойчивите финанси. Съвместните инициативи ще започнат с началото на новата учебна година през есента. „Зеленият преход е най-голямото предизвикателство пред съвременната финансовата индустрия. Целта на обединените ни с Университета усилия е да интегрираме добрите практики и регулации на устойчивите финанси в образованието на студентите, които са бъдещите лидери на трансформацията“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

BSE_SU_Moravenov_Gerdzikov_21072021-min

„Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е лидер в професионално направление „Икономика“ и част от този успех е свързан с иновативните съвместни инициативи с български и международни компании и институции. Партньорството с Българската фондова борса по темата „устойчиви финанси“ стартира в рамките на новата магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“, с която Университетът ще затвърди водещата си роля като образователна и научна институция в областта на устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и техните проявления за българската политика и администрация, индустрия и граждански сектор“, добави проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В рамките на договореностите БФБ и Стопанският факултет ще обсъждат промени в дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности. Експерти от Борсата ще представят реални казуси от практиката и ще дискутират включването им в учебния процес, както и ще изнасят практически ориентирани презентации в областта на устойчивите финанси и инвестиции. БФБ се ангажира също да осигурява студентски стажове и посещения, да подпомага кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.

Двете институции ще провеждат съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Университета. Магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление" е в задочна форма на обучение, предназначена е за икономисти и неикономисти. Редовният прием за нея е от 26 юли до 10 септември 2021 г. Повече информация за програмата можете да намерите тук.