Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет - Стопански факултет и Националната компания индустриални зони си сътрудничат за ускорено професионално изграждане на млади специалисти

   

17.08.2017

 

Софийският университет - Стопански факултет и "Национална компания индустриални зони" ЕАД си сътрудничат за ускорено професионално изграждане на млади специалисти

 

Чужди инвеститори могат да наемат наши кадри направо от университета

 

Идеята лансира “Национална компания индустриални зони” ЕАД в рамките на новия проект “Fast Tracking Success”, съвместно със Софийски университет

 

1s

 

Софийският университет - Стопански факултет и „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ще си сътрудничат за постигане на ускорено професионално изграждане на млади специалисти, излизащи от университета, чрез осигуряване на постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ. Сътрудничеството ще се реализира в рамките на проекта на националната компания „Fast Tracking Success”, за което официално споразумение подписаха проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет, доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет и Антоанета Барес – изпълнителен директор на НКИЗ.

 

“Fast Tracking Success” е инициатива, която ще се развива в национален мащаб. Проектът не само ще спомогне за изграждането на висококвалифицирани кадри, отговарящи на стандартите на чуждестранните компании, но и в дългосрочен план има потенциала да намали младежката безработица. Целта чрез тази инициатива е трайно разрешаване на един от най-фундаменталните проблеми, пред които са изправени чуждестранните инвеститори, а и бизнесът като цяло у нас – недостига на качествени кадри в ключови сектори.

 

„Подобно взаимодействие между университетите и инвеститорите ще позволи и изграждането на реална представа за нуждите на тези компании от кадри, спрямо която университетите биха могли да планират по-ефективно своите програми и да подготвят специалисти, търсени от бизнеса“, коментира доц. Седларски.

 

НКИЗ ще представя актуална информация на потенциални и настоящи инвеститори в зоните за кадрите, които се подготвят в Софийския университет, както и ще им даде достъп до механизми за директно наемане на постоянна работа и стажове на тези кадри. „Идеята на инициативата ни е да намалим разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри, както и да повишим квалификацията им чрез осигуряване на по-високи стандарти за работа”, допълва Антоанета Барес.