Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН сключиха договор за сътрудничество

   

01.07.2021

 

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Bulgaria) и основател и собственик на TechnoLogica, подписаха споразумение за сътрудничество във връзка с развитието на новата магистърска програма в Стопанския факултет – "Отговорно и устойчиво управление". На събитието присъстваха и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и Даринка Георгиева – изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

208586576_10159498633121907_5357774263169017390_n

По време на срещата беше връчен и сертификатът за членство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за 2021 г.

Целта на споразумението е двете институции да си оказват съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на отговорното и устойчиво управление чрез обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, свързани с устойчивото развитие на бизнеса и корпоративната социална отговорност, включително въвеждане на нови курсове и специалности, както и представяне на реални казуси от практиката на членовете на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и включването им в учебния процес.

211754106_10159498633146907_5102307927065237447_n

Предвижда се още изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на корпоративната социална отговорност и устойчивост на бизнеса и осигуряване на студентски стажове и посещения, както и подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет. Планирано е провеждането на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Софийския университет.

Двете страни ще съдействат за популяризиране на партньорството и съвместните инициативи за увеличаване на обществения им престиж, както и на професиите в сферата на корпоративната устойчивост и отговорност. Съгласно меморандума предстои и съдействие за подобряване на материалната среда на образователния процес в съответствие с нуждите на преподаването в областта на финансите, икономиката и управлението.

Създаването на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление” е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти. Програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти по устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и техните проявления за българската политика и администрация, индустрия и граждански сектор. Структурирана е по начин, позволяващ висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на всички основни проявления на устойчивото развитие в практиката – бизнес моделиране, корпоративно съответствие, управление на природния и човешкия капитал, инвестиране и отчитане на обществения напредък.