Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Работни срещи на декана на Стопанския факултет, доц. Седларски за задълбочаване на сътрудничеството с Norwich Business School

   

23.09.2017

Sedlarski-Manville2017

 

Деканът на Стопанския факултет, доц. Теодор Седларски, проведе поредица от срещи в Norwich Business School, партньорския факултет в Университета на Източна Англия (University of East Anglia) за задълбочаване на академичното и научното сътрудничество.

В рамките на визитата доц. Седларски обсъди с доц. д-р Греъм Манвил, директор за кариерно развитие и иновации, възможностите за организиране на стажове на английски студенти в България при планираните посещения в Стопанския факултет.

С доц. д-р Октавиан Йонеску, ръководител на магистърската програма "Международно счетоводство и финансов мениджмънт" бяха обсъдени параметрите на предстоящата програма за изпращане на английските студенти на задължителна година в чуждестранни университети и готовността на Стопанския факултет да бъде пилотен партньор на програмата.

С ръководителя на бакалавърската програма "Счетоводство и финанси", доц. д-р Питър Ръсел, бяха дискутирани близките съответствия с изучаваното в Стопанския факултет и готовността за обмен на студенти в рамките на предстоящата реорганизация в на настоящите целогодишни лекционни цикли в Norwich Business School в семестриални.

С преподавателите бяха набелязани области за научно сътрудничество и проектни партньорства, с които да бъдат разширени дългогодишният обмен и съвместните инициативи на двата факултета.