Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Публикувана е статия на проф. дмн Иван Иванов в Journal of the Franklin Institute

   

13.11.2019

 

Статия на проф. дмн Иван Иванов, преподавател в Катедра Статистика и иконометрия на Стопанския факултет .

 

Untitled

 

1Untitled

 

 

 

 

Публикацията е озаглавена On the stochastic linear quadratic control problem with piecewise constant admissible controls и в нея автори са Ivan G. Ivanov и Vasile Drăgan.

 

 

Публикацията е достъпна в Science Direct