Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Промяна в датата и часа за защита на магистърски тези към катедра „Стопанско управление“

   

26.10.2021

 

Уважаеми студенти,

Променени са датата и часът за защита на магистърски тези към катедра „Стопанско управление“.

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 29 ноември 2021 г. от 9 часа в Microsoft Teams.

 

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 29 ноември 2021 г. от 13 часа в Microsoft Teams.

 

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение: до 23:59 часа на 14 ноември 2021 г.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма и научния секретар на катедра „Стопанско управление“ - гл. ас. д-р Иванка Михайлова (ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg).

Информация за датите и часовете на защити на магистърски тези и държавни изпити през ноември 2021 г. можете да намерите тук.

 

stopanskifakultet_logo_imagelarge