Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Програма „Еразъм +“: Мобилност за докторанти с цел обучение в партниращи държави за академични години 2023/2024 и 2024/2025

   

11.04.2024

 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през 2023/2024 и 2024/2025 академични години.

Може да се запознаете с поканата и условията на конкурса тук.

erasmus-bg

Образец 1

Подробна информация относно участващите факултети, конкретните области на знание, изискванията за нивото на владеене на езика на обучение, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, може да намерите в таблиците за съответния факултет:

Краен срок за кандидатстване: 29.04.2024 г., 17:00 ч.

За контакти: отдел „Международно сътрудничество“, erasmus@admin.uni-sofia.bg