Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. дсн Цветан Давидков представи новата си книга „Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението“

   

27.02.2020

 

 

На 26 февруари в 65. Аудитория в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д.с.н. Цветан Давидков представи новата си книга „Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението“. Домакин на събитието беше Стопанският факултет. Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д.ф.н. Анастас Герджиков и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев приветстваха гостите на събитието.

 

TDavidkov

 

След изказвания на рецензентите на книгата, проф. Давидков представи своето изследване. В него се проследява устойчивото и променливото в манталитета на национално и организационно равнище през периода 1995-2014 г. Въз основа на четири наблюдения (1995, 2001, 2008, 2014), осъществени по методиката на Х. Хофстеде, е очертана динамиката на основни трудови ценности и промени в удовлетвореността от организационната ситуация. Промените в националния манталитет са регистрирани на равнище синтетични измерители (властово разстояние, избягване на несигурност, индивидуализъм - колективизъм, мъжественост - женственост), но така също в зависимост от девет характеристики на изследваните лица и организации: възраст, пол, образование, семейно положение, трудов опит; размер и сфера на дейност на организацията; населено място; удовлетвореност от работата в организацията.

 

Самостоятелна линия в повествованието е посветена на познанието за културите като ресурс за добро управление. Тази „среща“ се осъществява по два начина – чрез речника „Мениджърите срещат културата“ и чрез казуси, в които реални мениджъри се опитват да осмислят и използват познания за културата.

 

Проф. дсн Цветан Давидков е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". чете академични курсове по организационно поведение, национална и организационни култури, предприемачество и др. Изследователските му интереси са в сферата на трудовите култури и предприемачеството.

 

korica