Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и гл. ас. д-р Алексей Потебня взеха участие в International Conference on Economics, Finance & Business

   

06.06.2024

 

На 5 юни 2024 г. проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и гл. ас. д-р Алексей Потебня взеха онлайн участие в International Conference on Economics, Finance & Business, Paris.

2024-06-05 (2)

Конференцията беше организирана от Международния институт по социални и икономически науки (International Institute of Social and Economic Sciences). Представителите на Стопанския факултет разработиха доклад на тема „How Marketing Can Increase the Purchase of Unattractive ("Ugly") Agricultural Products?“.

2024-06-05 (5)

Изследването е направено благодарение на подкрепа по изследователски проект, конкурсна сесия на СУ „Св. Климент Охридски“ – 2024 г. под номер 80-10-67 / 9.4.2024 г.