Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проектът UniverCity с участници от Стопанския факултет спечели финансиране от Програма Еразъм плюс

   

20.11.2020

 

Проектът UniverCity с ключови участници от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е класиран е на първо място в конкурса за Стратегическо партньорство на програмата Еразъм + тази година.

FEBA1

Координатор на проекта е СУ „Св. Климент Охридски“, като участват още партньорски организации от Румъния и Италия. Асоцииран партньор е Британският съвет.

Ръководител на проекта е доц. д-р Георги Вълчев – зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. От страна на Стопанския факултет в проекта участват: проф. д-р Албена Вуцова – зам.-ръководител на проекта, доц. д-р Тодор Ялъмов – зам.-декан на Стопанския факултет, и гл.ас. д-р Иван Ангелов от Катедра „Стопанско управление“.

Реформите и модернизацията на висшето образование са приоритет на много страни от Общността. За да има видим ефект, е нужно не само политически воля и адекватна нормативна уредба, но и ангажиране на обществеността. Образованието е в основата на стратегиите „Европа 2020“ и „Европа 2030“, като са поставени амбициозни цели по отношение на дела на висшисти или хора с добра квалификация.

Проектът има амбицията да въведе наградите на Общността за научни изследвания като механизъм за поставяне на висшите учебни заведения в центъра на решаването на проблеми, свързани със социалните иновации и предприемачеството, ще увеличи ангажираността и възможности за заетост на младите хора, особено за развитие на умения за пазара на 21-и век.

Той е много различен от традиционните проекти за стратегическо партньорство, защото прилага смесен подход – отгоре надолу по отношение на политики, отдолу нагоре по отношение на ангажираност, инициативи и изпълнение. В ясен вид е изведено значението на научната креативност като модус за университетско обучение.

Участието на общността и младите хора, на които са предоставени определени пълномощия, е добра база за развитие на нови умения, за изграждане на специфични мини-общества, които ще имат принос за икономиката на всяка страна, а и на Общността.