Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на годишния доклад на аутсорсинг бизнеса с участието на Стопанския факултет

   

24.10.2019

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев участва в дискусия за връзката между бизнеса и образованието по време на официалното представяне на годишния доклад на Българската аутсорсинг асоциация, която наскоро промени името си на Българска асоциация за иновации бизнес услугите и технологиите (AIBEST).

AIBEST

В годишния доклад на Асоциацията съвместната магистърска програма "Аутсорсинг проекти и компании" на Стопанския факултет и АИБЕСТ е цитирана като успешно партньорство между академичните среди и работодателите за създаване на иновативен образователен продукт. Както учебният план, така и лекциите се осъществяват с участието на мениджъри и експерти от компаниите, членуващи в АИБЕСТ.

Според годишния доклад на АИБЕСТ, размерът на аутсорсинг сектора в България възлиза на 2.4 млрд. евро за 2018 г. За миналата година индустрията формира 5.2% от годишния брутен вътрешен продукт на страната, в сравнение с 4.8% през 2017 г. Оперативните приходи нарастват с 19.5% вместо прогнозираните в миналогодишното издание 15.8%. При запазване на този положителен тренд се очаква до 2022 г. приходите в сектора да се удвоят до 4.8 млрд. евро, а относителният дял на аутсорсинга в БВП да достигне 9.2%.

Анализът е изготвен от SeeNews и включва данни за 583 български компании, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) и ИТ аутсорсинг (ITO) през 2018 година. Аутсорсинг секторът формира 2% от пазара на труда в България. В него са заети повече от 73 600 души към края на 2018 г. – над 9% ръст за последната година).