Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Посещение на представители на германската организация „Фраунхофер“ в Стопанския факултет

   

26.07.2017

Fraunhofer-FEBA-1

 

Най-голямата общност в Европа за наука и бизнес – германската организация „Фраунхофер“ проучва възможностите за създаване на партньорства с български компании, бизнес и научни организации. Фокус на посещението в страната на представители от Института за международен мениджмънт и икономика на знанието към Фраунхофер е сътрудничеството между българската и германската академична общност, както и потенциалът за развитие на стартъп компании и реализирането на техни услуги и стоки на германския пазар.

След специалния форум, организиран от София Тех Парк, „Фраунхофер“, Министерството на икономиката и СТИВ Берлин и множеството срещи с български стартъпи, представителите на Фраунхофер – г-н Филип Фрибел, зам.-началник на отдел „Развитие на бизнеса и научни изследвания“, Стилиян Стоянов, ръководител на проекта за България и д-р Стефен Прайслер, ръководител на отдел „Знание и технологичен трансфер“ към „Фраунхофер“ – посетиха Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", където се срещнаха с декана на факултета, доц. д-р Теодор Седларски и екип на Българската асоциация на бизнес ангелите.

На срещата бяха обсъдени перспективите за сътрудничество със Стопанския факултет и другите факултети на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в областта на обучението по иновации, комерсиализацията на научни разработки, съвместни иновационни семинари (СУ- София Тех Парк-Fraunhofer), сертификационни курсове.

След идеите, които намериха подкрепa, бяха: участие на Fraunhofer в дисциплините (обучение на преподавателите) по иновационен мениджмънт, стартиране на хай-тек бизнес, стартъп финанси, предприемачество; разработване на избираеми курсове, отворени за всички студенти на СУ, гост-лекции на представители на Fraunhofer, конкурси за иновативни технологични разработки; организиране на редовни уоркшопове / брейнсторминг с групи студенти от различни направления и представители на бизнеса за решаване на конкретни задания от български и междунродни компании; развитие на "иновационни пространства" в Софийския университет за споделена работа и инкубатори за технологични стартъпи.