Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Подаване на заявления за явяване на държавен изпит и защита на магистърска теза за ОКС „магистър“ през юлската държавна изпитна сесия

   

12.06.2024

 

Уважаеми студенти,

 

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит в ОКС „магистър“ ще се приемат онлайн от 1 до 10 юли 2024 г. включително на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg, тел: 0878 437 462

За специалност „Стопанско управление“: Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg, тел: 0878 437 462

За чуждестранни студенти: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg, тел: 02 873 99 41

Магистрите, които са положили успешно всички семестриални изпити съгласно учебния план на съответната магистърска програма, могат да изпратят заявленията си и преди посочения срок.

Заявлението се подписва собственоръчно или с електронен подпис и се изпраща на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение до 2 работни дни. Ако не получите отговор в посочения срок, моля свържете се със съответните инспектори в Стопанския факултет.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. (точка 6.3) всеки студент задължително трябва да приложи принтиран екран на успешно завършена регистрация на сайта: https://alumni.uni-sofia.bg/

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена, факултетния номер на студента и магистърската програма.
  4. В деня на държавния изпит или защитата на магистърска теза студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавен изпит или защита на магистърска теза.

Информация за датите за провеждане на държавните изпити и защитите на магистърски тези може да видите тук.

Logo FEBA BG