Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Пътят през енергийната криза: реакцията на България спрямо нарастващите цени и перспективи за новия дизайн на пазара на електроенергия на ЕС

   

13.06.2024

 

Net-Zero Lab@FEBA има удоволствието да ви покани на кръгла маса, с цел представяне на доклада „Пътят през енергийната криза: реакцията на България спрямо нарастващите цени и перспективите за новия дизайн на пазара на електроенергия на ЕС“. През последните няколко години безпрецедентни глобални предизвикателства значително засегнаха енергийния сектор. Докато Европейският съюз се възстановяваше от глобалната пандемия, той се сблъска с нова криза: рязко покачване на цените на енергията. Тя засегна и България, като доведе от четири до пет пъти по-висока инфлация, предизвикана от рязкото покачване на цените на суровините, въпреки широките компенсаторни мерки.

Basic Visual

Стопанският факултет към Софийски университет инициира дискусия, която има за цел да проучи регулаторната ефективност и въздействието на ценовия контрол. Дискусията ще събере експерти, които ще споделят своите оценки и анализи относно уроците, извлечени от скока на цените на енергийните пазари през последните две години, както и националните и европейските усилия, необходими за регулаторното усъвършенстване на вътрешния енергиен пазар на ЕС.

Кръглата маса ще се проведе на 21 юни 2024 г. от 10:00 до 11:30 ч. в хотел „Милениум“, гр. София и онлайн.

Регистрационна форма

Програма на събитието.

Работният език на събитието е български, с изключение на презентацията на г-н Килиан О'Донохю от Eurelectric, която ще бъде представена на английски език. Моля, обърнете внимание, че за презентацията на г-н О'Донохю не е осигурен превод.

Net-Zero Lab@FEBA е новосъздадено изследователско звено в рамките на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основната му цел е да предостави практически приложими знания за това как ефективно да се превърнат целите за климатична неутралност в конкретни действия, стимулиращи основаната на доказателства и справедливост, устойчива трансформация в България и региона. Центърът е специализиран в провеждането на технико-икономически изследвания, разработването на инструменти за подпомагане на вземането на решения, като регионални технологични пътни карти, индекси и оценъчни карти, предназначени да подпомогнат прехода към устойчивост и измерването на въглеродния отпечатък. Екипът се стреми да адресира призива на академичната общност - да бъдат привнесени новаторски подходи и познания от хуманитарните науки в изследванията на енергийния преход.