Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Първи гост-лекции на студенти завършили магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“

   

03.11.2020

 

На 27 октомври Юлиана Мартинова и Станислав Даракчиев, които са първите студенти успешно защитили магистърските си тези от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“, представиха резултатите от своите изследвания на студентите от новия випуск на програмата. Мартинова и Даракчиев бяха гост-лектори в курса „Управление на аутсорсинг проекти и компании“, воден от д-р Христина Стоянова.

 

-1,

 

Магистърската теза на Мартинова разглежда промени в стратегиите на офшоринг компаниите след кризата Covid-19, а Даракчиев изследва промени в продуктивността на служителите при работа от вкъщи. Двамата са провели собствени изследвания сред фирми в България и чужбина, за да отговорят на ключови и актуални въпроси за оргнанизациите в областта на аутсориснг и офшоринг.

 

-2,

 

Магистърската програма „Аутсорсинг проекти и компании“, която стартира за първи път през академичната 2019/2020 година, е съвместна инициатива на Стопанския факултет и Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ). През академичната 2019/2020 година в рамките на курса „Управление на аутсорсинг проекти и компании“ студентите се запознаха с тенденциите на глобалния, регионалния и местния пазар в областта на аутсорсинг и офшоринг, разгледаха влиянието на Covid-19 върху неговото развитие, участваха в дискусии и лекции с експерти от България и чужбина, както и проведоха собствени изследвания в български и чужди фирми.