Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Откриване на академичната година за новата ядрена магистърска програма на Стопанския факултет и на Физическия факултет

   

25.03.2024

 

В зала 420 в Стопанския факултет на Софийския университет бе открита академичната година на първия випуск в новата международна магистърска програма на Алма матер „Nuclear Technologies, Management, and Innovations" с обучение на английски език, създадена съвместно от Стопанския факултет и Физическия факултет. За нея кандидатстваха 21 магистри и бяха записани 17. Съ-директори на програмата са деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и доц. д-р Пламен Петков от Физическия факултет на Алма матер.

Screenshot 2024-03-25 165645

Магистърската програма „Nuclear Technologies, Management, and Innovations" е в професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ с продължителност четири семестъра и е изцяло на английски език. Дисциплините в програмата ще се водят от щатни преподаватели в Софийския университет, от хонорувани преподаватели от практиката, както и от гост-лектори от чуждестранни и български научни организации, институции и компании.

Събитието бе открито от декана на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев, който представи официалните гости – чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет на Алма матер, доц. д-р Пламен Петков от Физическия факултет, Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране, Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, Мартин Георгиев, изпълнителен директор, НЕК ЕАД.

Доц. Атанас Георгиев отбеляза, че един от идеолозите на програмата е доц. Пламен Петков. По думите му реализацията на програмата е дълъг процес на получаване на акредитация от т.нар. Международна академия по мениджмънт (INMA) на Международната агенция за атомна енергия. Изискването е програмата да има определен набор от компетенции, свързан както с технически знания, така и по мениджмънт, лидерство и управление на процеси в ядрената сфера. Доц. Георгиев изрази радостта си, че заедно с колегите от Физическия факултет са успели да създадат една балансирана програма. Деканът на Стопанския факултет посочи, че в процеса на набиране на участници са получили подкрепа и от различни организации, най-голяма е била тази от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Той изрази радостта си, че всички, които са се записали в магистърската програма, показват устойчив интерес към темата. Деканът на Стопанския факултет посочи още, че взаимодействието с Физическия факултет и програмата показват, че колкото и да са различни темите, по които работят, заедно могат да направят много полезни и интересни инициативи.

Доц. Георгиев отбеляза още, че Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет е приет в Global Business School Network (GBSN) – престижна мрежа от над 156 водещи бизнес училища от 58 държави, ангажирани с мисията да въздействат върху устойчивото развитие в световен мащаб чрез образование, научни изследвания и ангажираност на общността. По думите му това е още едно признание, че програмите в Стопанския факултет и партньорствата, които осигуряват, са с изключително не само национално, но и регионално, и международно значение. Доц. Георгиев благодари на целия екип от Стопанския факултет, който работи в магистърската програма.

Чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов заяви, че това е голямо събитие за университета и поздрави всички – както организатори, така и бъдещи студенти. Проф. Спасов изрази впечатленията си от програмата, която дава повече знания в една интердисциплинарна област, съдържайки физика, химия, икономика, мениджмънт. По думите му на този интердисциплинарен принцип трябва да се развиват и бъдещите образователни програми. Заместник-ректорът посочи, че се радва на големия интерес към програмата и очаква това да остане трайна тенденция и през следващите години. Проф. Тони Спасов пожела успех на програмата.

Проф. Георги Райновски обърна внимание на факта, че това е една от първите програми от такъв вид – на два факултета със сравнително различен профил и благодари на доц. Георгиев и доц. Петков за тяхната инициатива и затова, че са запазили своята енергия, за да я развият и стигнат до този момент. На второ място проф. Райновски засегна темата за хората и институциите и посочи, че тази година АЕЦ „Козлодуй“ навършва 50 години, а Софийският университет – 135 години. От самото създаване на ядрената индустрия Алма матер е била институцията, която е била въвлечена и е поддържала развитието на тази индустрия, отбеляза деканът на Физическия факултет. „С настоящата програма показваме, че се опитваме да се адаптираме към нуждите, които индустрията има и също така ясно показваме, че ще правим всичко възможно, за да подпомогнем бъдещото развитие на българската ядрена енергетика“, каза проф. Райновски и изрази намерението на Физическия факултет да обърне повече внимание на яденото инженерство.

Цанко Бачийски благодари за възможността да присъства на откриването на магистърската програма. Той се обърна към студентите за смелостта им да се включат в програмата, посочи, че им предстоят напрегнати, но и много интересни месеци и пожела след време да се гордеят, че са именно от първия випуск на магистърската програма. Но да не забравят, че отговорността на първия винаги е много голяма и до голяма степен успехът й зависи от тях. Призова ги в бъдеще винаги, когато взимат решения, особено свързани с иновации, да помнят и спазват девиза „Безопасността преди всичко“. В заключение Цанко Бачийски пожела на всички успех, на добър час и „Смело напред!“.

Валентин Николов се съгласи с проф. Георги Райновски, че 2024 г. е специална със своите годишнини. Каза още, че ако преди се е говорило, че нещо ще стане в бъдещето, днес сме във времето, когато нещата трябва да се случват в момента. В изказването си той обърна внимание на важността на подготовката и набирането на кадри за успешната работа и как една грешка би могла да изкриви целия процес. Валентин Николов изрази радостта си, че има интерес към програмата и посочи, че ги очакват след това да започнат работа в сферата.

Мартин Георгиев отбеляза, че НЕК ЕАД има дългогодишно сътрудничество със Стопанския факултет и ги поздрави за идеята и дързостта да започнат такава магистърска програма. По думите му тя започва в един отличен момент и ще има голяма нужда от знания и подготвени кадри в сферата. Мартин Георгиев посочи, че светът е в голяма енергийна трансформация и в нея ключова роля имат нискоемисионните производители на електроенергия – ядрените и хидроенергетиката. Той отбеляза, че това ще върне интереса към тази сфера на младите специалисти, които да решат да се развиват в тази сфера.

Доц. д-р Пламен Петков обърна внимание, че освен него още двама души са инициирали програмата почти едновременно – проф. Георги Райновски и доц. Атанас Георгиев. В изказването си той обърна внимание на подкрепата, която са получили от много преподаватели от Факултета по химия и фармация, Агенцията по ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“, проф. Костадин Иванов и проф. Мария Аврамова от Университета на Северна Каролина и други. По думите му целта на всички тях е да създадат програма, която не просто обучава на английски език, а е истинска международна програма, която да позволи да се включи целият международен и български опит в областта на ядрената енергетика и да се предаде на младите хора. Той пожела на всички успех и изрази увереност, че всички ще имат отлична реализация след завършването на програмата.

Screenshot 2024-03-25 165826

Събитието продължи с представяне на преподавателите в магистърската програма, а студентите по програмата получиха своите студентски книжки.

Първият модул от задочната програма на английски език ще се проведе в седмицата 25-29 март 2024 г., като обучението през летния семестър ще е изцяло в Стопанския факултет. През есента, във втория семестър на програмата, за учебната програма ще отговарят основно преподавателите във Физическия факултет.

По-рано през тази година, в седмицата 5 – 9 февруари 2024 г., Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" посрещнаха финалната акредитационна мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ – IAEA) във връзка с новосъздадената магистърска програма. При посещението през февруари бе високо оценена готовността на Софийския университет да получи акредитация от т.нар. Международната академия по мениджмънт (INMA) на МААЕ с новата магистърска програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации". Очаква се официалното решение за акредитацията да бъде финализирано през пролетта на 2024 г.

Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ. До момента акредитация от МААЕ за обучение в такива програми са получили само 10 университета в света: KEPCO International Nuclear Graduate School, Южна Корея; Будапещенски университет по технологии и икономика, Унгария; Северозападен университет, Република Южна Африка; Тексаски университет A&M, Съединени американски щати; Токийският университет в Япония; Университет на Witwatersrand, Република Южна Африка; Университет на Айдахо, Съединени американски щати; Университет на Западна Бохемия, Чехия; Национален политехнически университет, Армения; Национален изследователски ядрен университет (МИФИ), Москва, Русия.