Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Онлайн практикум по икономика и финанси със студентите на доц. д-р Димитър Златинов и ас. Илия Атанасов

   

27.04.2020

 

 

На 25 април 2020 г. се проведе практикумът по икономика и финанси на студентите от МП „Икономика и финанси“. Доц. Димитър Златинов и Ас. Илия Атанасов от катедра „Икономика“ организираха електронно представяне на курсовите проекти на студентите, които обхващаха различни теми.

 

3

 

По време на онлайн дискусията се засегнаха въпроси като:

 

  • Специфики на икономическия и финансовия живот в страната в условията на преход към пазарна икономика и конвергенция към еврозоната
  • Ефекти от масови епидемии върху българската икономика в ретроспективен и съвременен план
  • Възможности на макроикономическата политика в условията на паричен съвет и членство в Европейския съюз
  • Специфики на паричния съвет в Литва и Естония и съпоставка с неговото функциониране и постигнати макроикономически резултати в България
  • Данъчната система в България и нейните икономически и социални ефекти
  • Мястото на България в глобалната икономика и процесите във външната търговия и международните финанси в съвременен аспект
  • Национални и европейски регулации и ефекти върху дейността на банките в страната
  • Инфраструктура на финансовите пазари и организация на инвестиционния процес в страната
  • Устойчиво развитие и възможности за дигитализация на българската икономика при Индустрия 4.0

 

В резултат на обмена на мнения се чуха интересни гледни точки относно икономическите и финансовите процеси в страната с акцент върху предизвикателствата и възможните решения за тяхното преодоляване.