Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Онлайн дискусия „Ролята на академията за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие“

   

16.06.2022

 

В навечерието на 50-годишнината от първата Конференция на ООН за околната среда на човека (Стокхолмска конференция, 1972 г.) предизвикателствата пред устойчивото развитие са все още многобройни и всеки има своята роля в тяхното разрешаване. Новите Глобални цели за устойчиво развитие (2015-2030 г.) поставят пред човечеството амбициозната цел да ръководят устойчивото развитие на планетата, като обхващат нейните икономически, социални и екологични измерения по балансиран начин и насочват обществата към устойчиво и справедливо бъдеще. Във връзка с това, на 22 юни 2022 г. ще се състои онлайн дискусия на тема: „Ролята на академията за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие“ (подсигурено е предаване на живо в страницата на събитието).

Academy cover-1

Академичната общност има важна роля в тяхното изпълнение. Тя участва активно в определянето на смислени и осъществими цели, подкрепени с научни доказателства, по време на процесите на консултации, водещи до официалните преговори по Дневен ред 2030. Приносът на учените е ключов и за разработването на устойчиви решения, изследвания и знания и прилагането им при подготовката, установяването и тестването на подходящите инструменти, които биха били необходими за справяне с предизвикателствата на новите цели.

С настоящата среща си поставяме следните задачи:

  • Да насърчим дискусиите относно ролята на научната общност в изпълнението на Глобалните цели измежду заинтересованите страни на национално ниво;
  • Да обсъдим и представим някои ключови предизвикателства и постижения в областта на устойчивото управление, образованието и научната дейност на българските университети.

 

Програма на събитието:

11:00–11:05 ч. Онлайн регистрация
11:05-11:10 ч. Официално откриване. Встъпителни думи: проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
11:10-11:40 ч. Примерът на Монаш университет, Мелбърн (Австралия)
11:40-11:45 ч. Въпроси и отговори
11:45-12:30 ч.

Добри практики на български висши училища

-Университет за национално и световно стопанство

-Висше училище по застраховане и финанси
- Икономически университет - Варна
- Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Модератор: доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет

12:30-12:55 ч.

Партньорства за развитие
Участници:

- Уникредит Булбанк
- ТОТАЛ Енерджис

Модератор: гл. ас. д-р Марина Стефанова, Стопански факултет

12:55-13:00 ч. Заключителни думи