Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Официален старт на учебната година за магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет

   

27.10.2022

 

На 24 октомври официално стартираха първите модули от учебната година за задочната 2-семестриална магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ към Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. В първия едноседмичен модул се провеждат занятията по задължителните и избираемите специални дисциплини. В тазгодишния випуск се записаха 48 студенти.

EPU-2022

Студентите бяха посрещнати от директора на програмата и декан на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и координатора на програмата гл.ас. д-р Мария Трифонова, като обучението започна с лекции по „Енергийни ресурси и технологии“, „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване“ „ВЕИ и биогорива“ и др. дисциплини изцяло присъствено в зала 304.

Магистърската програма е предназначена за работещи професионалисти и е в задочна форма, като обучението по специалните дисциплини e организирано в 3 модула по 5 дни през зимния семестър и 2 модула по 5 дни през летния семестър. За завършилите неикономически специалности са предвидени допълнителни лекции и изпити по общоикономически дисциплини през зимния и летния семестър. След семестриално завършване, студентите трябва да защитят магистърски тези през ноември 2023 г.