Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Обучение за REMIT и търговията с електроенергия в Стопанския факултет на СУ

   

15.02.2020

 

 

На 12 и 13 февруари 2020 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе поредният съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и списание „Ютилитис“ – „REMIT – Регламент за интегритет и прозрачност при търговията на едро с енергия“.

 

В обучението се включиха 35 участници от енергийни дружества – мениджъри и експерти, както и студенти и докторанти.

 

REMIT-1

 

Лекциите водиха:

 

 • доц. д-р Атанас Георгиев, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Величка Маринова, главен експерт, Комисия за енергийно и водно регулиране
 • д-р Гергана Кулина-Радева, Технически университет – София
 • Деметра Блажева, Технически университет – София
 • адв. Диляна Иванова, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“
 • Екатерина Поповска, ръководител „Регулации и пазарен надзор“, Българска независима енергийна борса (БНЕБ)
 • Ивона Виденова, Старши консултант, ROITI
 • Красимир Живачки, Изпълнителен секретар, Асоциация на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)

 

В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:

 

 • Задължения на търговските участници на пазари на енергийни продукти на едро, съгласно Регламент 1227/2011. Забрана за пазарни злоупотреби: разследване и санкциониране“
 • Модели на пазарни злоупотреби, европейски практики и правна уредба в България
 • Прилагане на регламента и конкурентно право
 • Прилагане на регламента и практически преглед от страна на бизнеса
 • Автоматизиран механизъм за докладване през БНЕБ
 • Анализ на възможностите за пазарна манипулация
 • Внедряване на механизъм за докладване по REMIT
 • Видове сделки и особености при докладването