Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Нова зала за хибридно обучение „SHARE - Център“ в Стопанския факултет на СУ

   

04.01.2021

 

Софийският университет чрез Стопанския факултет е партньор в консорциума SHARE ERIC Bulgaria от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Благодарение на средствата, осигурени от проекта SHARE за СУ „Св. Климент Охридски“, през 2020 г. в Стопанския факултет беше успешно завършен ремонтът и оборудването на нова зала „SHARE – Център“ с 50 места и компютърни системи за едновременно обучение в зала и онлайн (т.нар. хибриден формат).

SHARE1

SHARE – Център“ е новата зала 215 на ет. 2 в блок 3, която разполага с техника за интерактивна връзка между присъстващите в нея студенти и желаещите да се включат през онлайн връзка.

SHARE2

Екипът на проекта SHARE от СУ „Св. Климент Охридски”, ръководен от проф. д. ик. н. Желю Владимиров, реализира университетски курсове и изследвания на основата на лонгитюдни панелни данни от SHARE. На информационните семинари, провеждани от Националният консорциум SHARE ERIC Bulgaria, базата данни на SHARE се предлага за научни изследвания и публични политики, основани на знанието.