Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Нова книга на гл. ас. д-р Божидар Недев: „Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД. Анализ от гледна точка на поведенческите финанси”

   

03.09.2021

 

В началото на септември излезе от печат книгата на гл. ас. д-р Божидар Недев „Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД. Анализ от гледна точка на поведенческите финанси".

Kniga-BNedev

Настоящото издание разглежда една от най-значимите във времето пазарни аномалии на капиталовите пазари – ефекта на инерцията. Фокусът е насочен към науката за поведенческите финанси и българския фондов пазар. Тезата на изследването гласи, че по време на предкризисния период (2004–2007) Българската фондова борса АД – София е предоставяла възможност за предвиждане на възвръщаемостта на търгуваните капиталови инструменти през идните до 12 месеца на база на представянето им през предходния еквивалентен период. Емпиричните резултати показват, че ефектът на инерцията не е наличен през целия изследван период от януари 2004 до юли 2017 г. поради силното отрицателно въздействие на Голямата рецесия от 2008–2009 г. върху процесите на БФБ АД. Книгата е подходяща както за специалисти в областта на финансовите пазари, така и за всеки читател, интересуващ се от тези въпроси.

Божидар Недев е доктор по политическа икономия и главен асистент в катедра „Финанси и счетоводство“ в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води занятия по дисциплините: „Въведение във финансите“, „Корпоративни финанси“, „Финансови институции и пазари“, „Въведение в поведенческите финанси“ и др. Ръководител е на магистърските програми „Финанси и банково дело“ и „Финанси и инвестиции“, отговоря за бакалавърската специалност „Стопанско управление с немски език“ и участва в дейността на Кариерния център на Стопанския факултет. Научните му интереси обхващат сферата на корпоративните и поведенческите финанси.