Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Назначаване на млади учени и постдокторанти в Стопански факултет

   

17.02.2020

 

mon_reference

 

 

Назначаване на млади учени и постдокторанти в Стопански факултет

 

С решение на Факултетния съвет от 19.11.2019 г. Стопанският факултет обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ със срок за подаване на документи 13.12.2019 г. На свое заседание на 23.12.2019 г. комисията класира трима канидати в категорията "Млад учен" и шест кандидата в категорията "Постдокторант" със следните резултати:

 

Категория "Млад учен"

1. Илия Атанасов - 100%

2. Краси Енева - 66,9%

3. Николина Гълъбова - 18,4%

 

Категория "Постдокторант"

1. Божидар Недев - 81,4%

2. Мартина Арабаджиева - 78,6%

3. Борис Борчев - 68,5%

4. Иванка Михайлова - 56,4%

5. Иван Ангелов - 55,9%

6. Здравка Андонова - 26,6%

 

На 3.02.2020 г. получихме разпределение на финансовите средства по факултети и на свое заседание на 07.02.2020 г., на база на Заповед РД-19-62/07.02.2020 г. Комисията взе решение за назначаване на един млад учен и двама постдокторанти на половин щат, което беше одобрено с електронно решение на ФС факултетен съвет в периода 07.02 - 11.02.

На позиция Изследвател R2 се назначават д-р Божидар Недев и д-р Мартина Арабаджиева, а на позиция Изследовател R1 - ас. Илия Атанасов.