Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Научен семинар на тема „Геймификация в образованието и на работното място“

   

29.04.2024

 

На 24 април 2024 г. се състоя семинар на тема „Геймификация в образованието и на работното място“ под научното ръководство на проф. д.н. Цветан Давидков и с участието на специалисти в областта на геймификацията, работещи по научни задачи. Активностите са във връзка с договор No.70-123190 от 12.02.2024 г. по проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“.

Научната група обсъди хода на набиране и анализ на вторични източници на данни от страната и в чужбина, както и методиката на изпълнение на заложените изследователски задачи в различни области на игровизация.

Бяха представени обобщения и резултати от проучването на литературни източници. Подготвят се 11 статии на авторски колективи от учени, основно от Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, които да бъдат публикувани в специално издание на утвърдено научно списание, индексирано в Web of Science.

Logo FEBA BG