Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / МТСП представи прогнози за пазара на труда с автори доц. д-р Ралица Ганева и доц. д-р Калоян Ганев

   

11.10.2019

 

 

Резултатите от актуализираните средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България за периода 2020-2034 г. бяха представени по време на конференция, организирана от Министерството на труда и социалната политика в присъствието на министър Бисер Петков. Представеният от изследователския екип доклад дава детайлна информация за търсенето на труд в средносрочен период до 2024 г. и дългосрочен до 2034 г. по различни признаци – пол, възраст, образование, групи професии, икономически дейности.

 

MTSP

 

 

Научни редактори и съавтори в доклада са доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева и доц. д-р Калоян Ганев от Катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет.

 

Посочените в доклада тенденции ще бъдат отчетени при разработването на политиките на пазара на труда и подготовката на новата стратегия по заетостта до 2030 г., каза министър Петков.