Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Мирела Димитрова запозна студентите с резултатите от своето изследване на тема " Автоматизация на извличането на информация от годишни доклади за дейността на публични компании: Оптимизация на процеси във VMware"

   

27.01.2020

 

Мирела Димитрова, която през месец ноември 2019 г. успешно завърши интердисциплинарната магистърска програма "Счетоводство и анализ на големи данни" , представи магистърската си теза пред първокурсниците от двете магистърски програми по счетоводство. Тя запозна студентите с резултатите от своето изследване на тема " Автоматизация на извличането на информация от годишни доклади за дейността на публични компании: Оптимизация на процеси във VMware", разработено под научното ръководство на доц. Боряна Богданова . В магистърската теза се решава реален практически казус, предоставен от компания VMware България, партньор на Стопанския факултет . Магистрите имаха възможност да се запознаят със създаденото от дипломантката автоматизирано решение за преглед на голям обем от годишни доклади на публични дружества с цел откриване на ключови думи, както и с конструирания от нея алгоритъм за автоматизирано извличане на данни от отчета за печалбата или загубата и привеждането им в структуриран и лесен за използване вид.

 

thumbnail_20200118_112915