Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Лятна школа по въведение в динамично-стохастичните модели на общо равновесие

   

02.08.2021

 

В навечерието на своя 120-годишен юбилей катедра "Икономика" в сътрудничество с Университета Рединг, Великобритания, и с финансовата подкрепа по проект ScholarNet организира лятна кола за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие на 8-9 септември 2021 г.

aleksandyr mihailov

Доц. д-р Александър Михайлов от Университета Рединг ще представи практически ориентиран курс по използване на съвременни методи за анализиране и симулиране на макроикономически процеси на база неокейнсианската теория и Dynare/Matlab. Курсът е подходящ за начинаещи изследователи с интереси в областта на количествения икономически анализ, както и за преподаватели, които искат да задълбочат уменията си в тази насока. Предварителни познания по статистика и иконометрия не се изискват задължително за участие в курса.

Записването в лятната школа е до 5 септември 2021 г. чрез изпращане на имейл на гл. ас. д-р Илия Атанасов, i.atanasov@feb.uni-sofia.bg. Записалите се участници ще получат достъп до предварителни материали за самоподготовка.

Повече информация можете да намерите тук .

 

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет, като само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.