Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Курс за следдипломна квалификация „Управление на аутсорсинг проекти и компании“

   

16.02.2023

 

От март 2023 г. магистърският курс „Управление на аутсорсинг проекти и компании“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще може да бъде записван отново и като курс за следдипломна квалификация. Той се състои от две части, които ще се проведат през летния семестър на тази академична година и зимния семестър на следващата. Курсът може да бъде записан от всички, притежаващи бакалавърска или магистърска степен и с опит в областта на аутсорсинг и/или офшоринг. Успешно завършилите го студенти ще получат удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За повече информация hrstoyanova@gmail.com

В рамките на курса студентите се запознават с най-новите тенденции на глобалния и местния пазар в областта на аутсорсинг и офшоринг, разглеждат основни теоретични концепции и понятия, обсъждат реални казуси от бизнеса, участват в дискусии и лекции с експерти от България и чужбина, както и провеждат собствени изследвания в български и чужди фирми. По-долу е публикуван списък с темите включени в обучението.

Курсът, който е част от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“, се води от д-р Христина Стоянова. Тя е оперативен мениджър в HP Inc. и има повече от 10 години опит в управлението на проекти и екипи в глобална среда. Д-р Стоянова има докторска степен по Стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“, черен колан по Лийн 6 Сигма и сертификат Project Мanagement Professional (PMP®). В практиката си в бизнеса е провеждала множество обучения за управление на проекти, изнасяне на дейности, оптимизиране на процеси, професионално развитие и личен бранд.

Теоретичните познания, в комбинация с практически примери и добри практики от бизнеса, помагат на студентите да управляват успешно компании и проекти за аутсорсинг и офшоринг след завършване на курса. „Практическата му насоченост допринася за лесното усвояване на материала. В рамките на гост-лекциите се дискутират и представят реални казуси, с които хората от бизнеса се сблъскват ежедневно“, споделя Иванка Гашурова, която завършва успешно курса за следдипломна квалификация през учебната 2021/2022 година.

За да подпомогне професионалното развитие на студентите си, в допълнение на теоретичните лекции и практическите казуси, д-р Стоянова провежда и уъркшопи с тях на различни теми, например подготовка за интервю за работа, дефиниране и комуникиране на личен бранд и подготовка за работната среда на бъдещето (Future of Work). Лилия Желязкова от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“ добавя: „Благодарение на нея (д-р Стоянова) започнах да разбирам бизнеса на друго ниво и получих работата, за която съм си мечтала, но преди не се чувствах достатъчно добра и подготвена за нея“.

 • За повече информация, както и за записване в курса, можете да се обърнете към д-р Стоянова на имейл: hrstoyanova@gmail.com

Таксата за обучение за летния семестър на тази учебна година е 450 лв. Лекциите започват в началото на март и ще се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. Д-р Стоянова ще покани всички, които са проявили интерес към курса, на уводната лекция, която ще се проведе на 28 февруари от 18:30 ч. Крайният срок за записване в курса е 1 март 2023 г.

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – летен семестър

 1. Съдържание и цел на курса. Интегрираност vs Аутсорсинг. Стратегията аутсорсинг/офшоринг – основни характеристики и модели на управление. Развитие на явлението аутсорсинг по света и в България. Основни играчи в аутсорсинг бизнеса в България и на глобалния пазар.
 2. Защо да (НЕ) влизаме в аутсорсинг и офшоринг бизнеса в България? Какви са предимствата и недостатъците?
 3. Какви стоки, услуги и дейности можем да предоставяме?
 4. Къде да предоставяме дейности и на кого? Как да изградим профил на клиента?
 5. Как да намираме и привличаме фирми-клиенти? Как да водим преговори с тях? Сключване на договор
 6. Как да управляваме предоставянето на дейности и партньорството си с фирмите-клиенти?
 7. До кога да предоставяме изнесени дейности и кога да започнем производството на собствен продукт?
 8. Модели на развитие на фирми-доставчици на изнесени дейности.
 9. Развитие на нови позиции и умения в резултат на изнасянето на дейности.
 10. Ключови умения и фактори за успех на изнасянето на дейности от позицията на фирмите-доставчици.

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – зимен семестър

 1. Основни теоретични постановки, концепции и понятия в областта на аутсорсинга/офшоринга и тяхното развитие.
 2. Видове партньорства и техните характеристики. Управления и развитие на партньорства при аутсорсинг и офшоринг. Изграждане на стратегически партньорства. Изнасяне на дейности от позицията на фирмите-клиенти. Основни въпроси пред фирмите.
 3. Защо да изнасяме дейности? – Видове стратегии за аутсорсинг/офшоринг и тяхната еволюция във времето (Strategic Management).
 4. Какви дейности можем да изнасяме? – Разделяне на дейности от веригата на стойността. Бизнес модели.
 5. Kак да изнасяме дейности? – Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).
 6. Къде да изнасяме дейности и към кого? – Фактори за привлекателност на локация/доставчик.
 7. Как да управляваме изнесени дейности и глобални виртуални екипи? – Механизми за координация на изнесени дейности. Роля на познанията за културата на страната/региона. Оперативно управление (Operations Management).
 8. До каква степен трябва да изнасяме и кога да спрем? – Управление на риска при аутсорсинг и офшоринг (Risk Management).
 9. Кога и как да преместим дейности от един доставчик към друг? – Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).
 10. Системи и мерки за сигурност. Защита на информацията и интелектуалната собственост на фирмите-клиенти при аутсорсинг (Cyber Security).
 11. Фактори за успех на изнасянето на дейности от позицията на фирмите-клиенти.