Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Курс за следдипломна квалификация „Управление на аутсорсинг проекти и компании“

   

21.09.2021

 

Заради нарастващи нужди на бизнеса за обучени ръководни кадри, през учебната 2021/2022 година магистърският курс „Управление на аутсорсинг проекти и компании“ на Стопански факултет може да бъде записан и като курс за следдипломна квалификация. Той се състои от две части, които ще се проведат съответно през зимния и летния семестър, и може да бъде записан от всички притежаващи бакалавърска или магистърска степен и с опит в областта на аутсорсинг и/или офшоринг. Успешно завършилите го студенти ще получават удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от СУ „Св. Климент Охридски“.

OutsourcingPicture

В рамките на курса студентите се запознават с тенденциите на глобалния, регионалния и местния пазар в областта на аутсорсинг и офшоринг, разглеждат основни теоретични концепции и понятия, обсъждат реални казуси от бизнеса, участват в дискусии и лекции с експерти от България и чужбина, както и провеждат собствени изследвания в български и чужди фирми. По-долу е публикуван списък с темите включени в обучението.

Курсът, който е част от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“, се води от д-р Христина Стоянова. Тя е Оперативен мениджър в HP Inc и има повече от 10 години опит в бизнеса. Д-р Стоянова има докторска степен по Стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“, черен колан по Лийн 6 Сигма и сертификат Project Мanagement Professional (PMP®). В практиката си в бизнеса е провеждала множество обучения за управление на проекти, изнасяне на дейности, професионално развитие и оптимизиране на процеси.

Според изследване проведено сред студентите от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“, 100% от тях биха препоръчали курса „Управление на аутсорсинг проекти и компании“ на свои колеги и приятели. Студентите оценяват високо практическата насоченост на обсъжданите теми, иновативните елементи в него, лекторите с богат опит в областта на аутсорсинг и офшоринг, отличните възможности за нетуъркинг, както и преподавателския подход на д-р Стоянова. Теоретичните познания в комбинация с практически примери и добри практики от бизнеса помогат на студентите да управляват успешно компании и проекти за аутсорсинг и офшоринг след завършване на курса.

За повече информация, както и за записване в курса, можете да се обърнете към д-р Стоянова (hrstoyanova@gmail.com). Таксата за обучение във всяка от двете части на курса е 300 лв. Крайният срок за записване е 30 септември, а лекциите започват на 5 октомври и ще се провеждат всеки вторник от 18.30 ч. Начинът на провеждане на лекциите – присъствено или дистанционно - ще бъде според разпоредбите на ректора на СУ и в зависимост от развитието на пандемичната ситуация в страната.

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – Част I

 

 

 

Тема:

 

 

Часове

 

 

1

 

 

Съдържание и цел на курса. Идентифициране на необходимите познания и умения за управление на аутсорсинг проекти и компании.

 

 

1

 

 

2

 

 

Интегрираност vs Аутсорсинг.

 

Стратегията аутсорсинг/офшоринг – основни характеристики и модели на управление. Видове аутсорсинг/офшоринг. Видове партньорства и техните характеристики.

 

 

2

 

 

Основни теоретични постановки, концепции и понятия в областта на аутсорсинга/офшоринга и тяхното развитие.

 

 

2

 

 

3

 

 

Развитие на явленията аутсорсинг и офшоринг по света и в България. Управления и развитие на партньорства при аутсорсинг и офшоринг. Изграждане на стратегически партньорства.

 

 

2

 

 

Изнасяне на дейности от позицията на фирмите-клиенти. Основни въпроси пред фирмите.

 

 

2

 

 

4

 

 

Защо да изнасяме дейности? – Видове стратегии за аутсорсинг/офшоринг и тяхната еволюция във времето (Strategic Management).

 

 

4

 

 

5

 

 

Какви дейности можем да изнасяме? - Разделяне на дейности от веригата на стойността. Бизнес модели.

 

 

4

 

 

6

 

 

Kак да изнасяме дейности? - Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).

 

 

4

 

 

7

 

 

Къде да изнасяме дейности и към кого? - Фактори за привлекателност на локация/доставчик.

 

 

4

 

 

8

 

 

Как да управляваме изнесени дейности и глобални виртуални екипи? – Механизми за координация на изнесени дейности. Роля на познанията за културата на страната/региона. Оперативно управление (Operations Management).

 

 

4

 

 

9

 

 

До каква степен трябва да изнасяме и кога да спрем? - Управение на риска при аутсорсинг и офшоринг (Risk Management).

 

 

4

 

 

10

 

 

Кога и как да преместим дейности от един доставчик към друг? - Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).

 

 

4

 

 

11

 

 

Системи и мерки за сигурност. Защита на информацията и интелектуалната собственост на фирмите-клиенти при аутсорсинг (Cyber Security).

 

 

4

 

 

12

 

 

Фактори за успех на изнасянетo на дейности от позицията на фирмите-клиенти

 

 

4

 

 

 

 

 

Общо лекции

 

 

45

 

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – Част II

 

 

 

Тема:

 

 

Часове

 

 

1

 

 

Развитие на явлението аутсорсинг по света и в България. Основни играчи в аутсорсинг бизнеса в България и на глобалния пазар.

 

 

2

 

 

2

 

 

Защо да (НЕ) влизаме в аутсорсинг и офшоринг бизнеса в България? Какви са предимствата и недостатъците?

 

 

3

 

 

3

 

 

Какви стоки, услуги и дейности можем да предоставяме?

 

 

5

 

 

4

 

 

Къде да предоставяме дейности и на кого? Как да изградим профил на клиента?

 

 

5

 

 

5

 

 

Как да намираме и привличаме фирми-клиенти? Как да водим преговори с тях? Сключване на договор

 

 

5

 

 

6

 

 

Как да управляваме предоставянето на дейности и партньорството си с фирмите-клиенти?

 

 

5

 

 

7

 

 

До кога да предоставяме изнесени дейности и кога да започнем производството на собствен продукт?

 

 

5

 

 

8

 

 

Модели на развитие на фирми-доставчици на изнесени дейности.

 

 

5

 

 

9

 

Развитие на нови позиции и умения в резултат на изнасянето на дейности.

 

5

 

 

10

 

Ключови умения и фактори за успех на изнасянето на дейности от позицията на фирмите-доставчици.

 

5

 

 

 

 

Общо лекции

 

45