Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет публикува анализ във връзка с ефектите от кризата

   

22.04.2020

 

 

Преподаватели от Катедра „Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ изготвиха анализ на икономическите ефекти във връзка с кризата с корона вируса.

 

Анализът е изготвен от

 

Пълния текст на анализа може да получите от тук.

 

__________________

 

Резюме на анализа:

 

Българската икономика навлиза в икономическа криза, чиято дълбочина и продължителност може да се окаже много голяма. И макар че известно забавяне на икономическия растеж беше очаквано, с оглед на перспективите за развитие на европейската и глобалната икономика от миналата година, сегашната криза е от съвсем друг характер – резултат от световната пандемия, предизвикана от COVID-19.

 

Сегашната криза се различава от обичайните спадове на икономическата активност, като причините за това са поне две. От една страна, кризата не е резултат на вътрешни дисбаланси в икономиката, а е предизвикана от външни за икономиката фактори. И от друга страна, кризата засяга едновременно и много остро както предлагането, така и търсенето на стоки и услуги в страната.

 

Икономическите последствия от тази криза ще засегнат всички слоеве на българското общество, което вероятно ще премине през нея на три фази:

 

  • Ограничаване на разпространението и силни рестрикции върху социалните и икономическите дейности;
  • Борба с вируса на базата на доказани ваксини и/или лекарства и постепенно отпускане на рестрикциите;
  • Подготовка за бъдещето.

 

Кризата се отразява пряко и на реалния сектор, и на финансовия сектор на икономиката и ще промени макроикономическата среда, в която оперира българската икономика. Комплексът от икономически фактори и последици и най-вече неизвестността около продължителността на пандемията правят непредсказуем точния икономически ефект върху българското стопанство. На този етап са налице различни оценки в зависимост от сценариите за развитието на заразата:

 

  • спад на реалния брутен вътрешен продукт през 2020 г. между 2.4% и 5.7%;
  • повишаване на безработицата до нива между 6.2% и 12% от работната сила;
  • темп на повишаване на цените (инфлация) между 0% и 8%.

 

Икономическите последствия от кризата изискват съответни икономически мерки. Общата стойност на предприетите от правителството и очакваните мерки се оценява на около 6-7% от БВП. Това е възможно в резултат на макрофинасовата стабилност в последните години, наличието на солиден фискален резерв и добрия кредитен рейтинг на държавата. Гласуваният от Народното събрание лимит за емитиране на правителствен дълг дава и допълнителни възможности, така че при необходимост държавната подкрепа може да достигне до 10-15% от БВП. Такива мерки обаче не могат да бъдат неограничени, заради спецификата на системата на паричен съвет (валутен борд), при която в България, за разлика от повечето други страни, функцията на Българската народна банка на кредитор от последна инстанция е силно ограничена. В този контекст следва да се разглежда като много позитивна стъпка ускореното кандидатстване на България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II).