Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Извънкласен семинар "Бизнес психология" на доц. Анелия Петрова - начало 3 ноември 2017 г., 17:15 ч., зала 307

   

24.10.2017

business-psychology

 

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

Извънкласен семинар на доц. Анелия Петрова

 

Начало: 3 ноември 2017 г., 17:15 ч., зала 307

 

Сред предвидените теми за обсъждане в семинара са:

 

1. Маркетинг на взаимоотношенията / силата и потенциалът на взаимоотношенията/; стратегии.

2. Ивент маркетинг – роля на емоциите; въздействие на фоновите емоции.

3. Маркетинг на впечатленията – управление на впечатлението. Имиджът като инструмент на съвременния бизнес.

4. Социалният капитал – психологическа структура /доверие, социална сплотеност, толерантност/.

5. Доверието като социално-психологически феномен. Доверие и социална отговорност.

6. Бранд мениджмънт в условията на мултикултурализъм. Социалната мотивация на личността като психологическа основа на бранда. Корпоративната социална политика като инвестиция.

7. Психология на парите. Алчност и страх на полето на финансите.

8. Социалните комуникации на бизнеса – от манипулация към социално партньорство. Истината и неистината в пазарната комуникация.

9. Невербалната комуникация в бизнеса. Социално-културни стереотипи на деловото общуване.

10. Психологически основи на комуникацията с клиенти. Формиране и разрушаване на потребителската лоялност.