Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Изследване на Центъра за дистанционно обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по отношение на дистанционната форма на обучение и електронното оценяване

   

29.06.2021

 

Центърът за дистанционно обучение на Софийски университет разработи анкети за проучване на опита и нагласите на преподавателите и студентите по отношение на дистанционната форма на обучение и електронното оценяване след повече от година обучение в онлайн среда. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и предоставени на всички заинтересовани страни в университета в лицето на ректорското и факултетските ръководства, преподавателите, студентите и студентските организации.

Анализът на данните от направеното изследване ще помогне на ЦДО и ръководството на Софийски университет да дефинира препоръки и стратегии за подобряване на качеството на електронното дистанционното обучение в бъдеще.