Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат сборникът „Изследвания върху социалните и икономическите преходи“

   

16.06.2022

 

Излезе от печат „Изследвания върху социалните и икономическите преходи“ – сборник с материали от Юбилейната конференция, посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, провела се на 23 и 24 ноември 2020 г.

сборник

В сборника могат да бъдат намерени:

 • Въведение от доц. д-р Тодор Ялъмов
 • Резюме на конференцията от доц. д-р Ия Петкова-Гурбалова
 • Поздравителен адрес от Мария Габриел, европейски комисар иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж
 • Letter of congratulation от Morton Schwartz

 

Секция „Образование, здравеопазване и икономика“

 • Le debut de l’enseignement des sciences economiques en Bulgarie. A l’universite de sofia. La faculte d’economie et son developpement (Соня Георгиева, с. 29)
 • Ролята на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление (Елка Василева, с. 41)
 • Изследване на здравния пазар за онкологично заболяване в условия на преход (Дарина Минева, с. 59 )
 • Taxing the digital (Savina Mihaylova-Goleminova and Ekaterina Tarhova, с. 71)
 • Иновационна способност на организациите в мултикултурна среда (Иван Ангелов, с. 79)
 • Does euro area accession impact turnover in industry? The case of 7 euro area member states and 6 EU member states (Magdalena Vlahova-Veleva, с. 89)

 

Секция „Национални и организационни култури“

 • Изследвания върху културите в полза на бизнеса (Цветан Давидков, с. 101)
 • Корпоративно предприемачество: Автономността в работата като необходима парадигма в прехода към устойчиви иновации (Рая Каназирева, с. 111)
 • Дигиталното лидерство в XXI век (Александър Димитров, с. 123)
 • Кроскултурната бизнес етика: Изводи и перспективи в изследванията и преподаването (Даниела Сотирова, с. 131)
 • Ролята на медиацията при решаването на спорове в корпоративна среда (Албена Комитова и Ия Петкова-Гурбалова, с.139)
 • Когато организационната култура среща манталитета на приемащата общност (Илия Гърков, с. 155)
 • Крос−културната кутия на пандора: Особености на националните мерки срещу COVID−19 (Христина Соколова, с. 163)
 • Изследване на предпочитания лидерски стил на ръководители от сектора на услугите в България (Ия Петкова-Гурбалова, с. 175)
 • Модел за изследване на интеркултурната компетентност и приложението му в трансгранични българо−румънски екипи (Диана Бебенова-Николова, с. 187)
 • Предизвикателства при обучение в междукултурна чувствителност на монокултурни обучаеми (Миглена Пенчева, 195)