Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат монографията „Съвременни проблеми на счетоводството. Счетоводната професия“ на доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

   

02.02.2023

 

Излезе от печат монографията “Contemporary Issues in Accounting. The Accounting Profession” („Съвременни проблеми на счетоводството. Счетоводната професия“) на доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова. Книгата е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

1675339014

Доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2015 г. тя е директор на магистърска програма „Счетоводство и одит“, която е акредитирана от международната професионална организация ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Изследователските ѝ интереси са в областта на теорията на счетоводството, финансовото счетоводство, международната стандартизация на корпоративната отчетност, прилагането на технологични иновации в счетоводната област и отчитането на устойчивостта.

В монографията са разгледани широк спектър от въпроси, свързани с текущото състояние и бъдещото развитие на счетоводната професия. Анализират се необходимите знания и умения, наложени от трансформацията на компаниите в контекста на Индустрия 4.0 и се очертава профилът на съвременния счетоводител. По-задълбочено се изследва въздействието върху професията на няколко технологични постижения – големи данни и анализ на данни, изкуствен интелект, машинно самообучение и блокчейн технологията. Разкриват се перспективите относно бъдещата роля и функции на счетоводителите в организации, стремящи се към създаването на устойчива стойност в дългосрочен план и повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на технологични иновации. Очертават се бъдещите тенденции на развитие по отношение на необходимите нови работни компетенции. Въпросите, свързани с етичното внедряване в практиката на тези иновации, както и етичното поведение на счетоводните специалисти, също попадат в обхвата на това широкоспектърно изследване.

Монографията е предназначена за широк кръг читатели, тъй като в нея се изследват актуални въпроси, свързани с настоящите и бъдещите трансформации на счетоводната професия. Тя би била полезно четиво, както за специалистите в областта на счетоводството, така и за студентите по счетоводство, които искат да се запознаят с новите възможности за професионална реализация и с изискванията на работодателите от завършилите счетоводни специалности.