Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат монографията „Отчитане на устойчивостта на предприятията“ на д-р Марина Стефанова

   

29.06.2022

 

Излезе от печат монографията „Отчитане на устойчивостта на предприятията. Екологични, социални и управленски (ESG) аспекти на тяхната дейност“ на д-р Марина Стефанова, издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

В книгата са обобщени историческите и концептуалните етапи за формиране на нефинансовата отчетност като инструмент за представяне дейността на предприятията в областта на екологичните, социалните и управленските им аспекти. Анализирани са видовете данни, техните източници и ползватели. Направен е задълбочен преглед на разбирането, съдържанието, принципите и показателите, използвани в отчетите за устойчивостта, както и процесите на тяхната комуникация, верификация и оценка.

Premiere cover

Предназначена е за студенти, докторанти и преподаватели в бакалавърски, магистърски и докторски програми на факултети по политически, стопански, природни и технически науки; за експерти и ръководители в компании, аналитични центрове, съсловни и браншови асоциации; за инвеститори и администратори.

Д-р Марина Стефанова завършва право и стопанско управление в СУ „Св. Климент Охридски“ и специализира европейско право в Cambridge University. Изучава корпоративна устойчивост и отговорност и социално предприемачество в Австрия, Великобритания и Швейцария. Председател е на Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) и консултант на програмата „Business for results“ към УНИЦЕФ в България. Активно съдейства за създаване на стандарти и политики в областта на КСО като член на Огледалния комитет на ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация, Консултативния съвет по КСО към Министерството на труда и социалната политика, Националната контактна точка към ИА за насърчаване на МСП, Българска минно-геоложка камара и Икономическия и социален съвет. Инициира ключови проекти като фондация „Каузи“, CSR Advice Box и b4b hub.

Главен асистент и директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател по дисциплините „Отговорно и устойчиво развитие“, „Систематизация и стандартизация на КСО“, „Добро корпоративно управление“ и „Въведение в КСО и устойчиво развитие на бизнеса“, на български и английски език. Ръководител на ESG академията към Центъра за образователни услуги към СУ.