Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат монографията “Economic Crises and Financial Contagion” на д-р Деян Радев

   

20.06.2022

 

Излезе от печат монографията “Economic Crises and Financial Contagion” („Икономически кризи и финансово заразяване“) на д-р Деян Радев, издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

DRadev-book

Д-р Деян Радев завършва специалност „Икономика“ в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска програма „Международни бизнес-икономически отношения“ в Университет Констанц, Германия. През 2013 г. той защитава докторска дисертация „Системен риск и заразяване в Европейския съюз“ в Университета Гьоте, Франкфурт, с най-високото отличие Summa Cum Laude. През 2014 г. дисертацията получава две германски национални награди за най-добра дисертация. Индикаторите за системен риск на д-р Радев са внедрени и се използват ежедневно от Европейската централна банка (ЕЦБ).

В периода 2013-2020 г. д-р Радев работи в Университета Гьоте и Университета Бон. През 2020 г. се завръща в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в рамките на Национална научна програма „Петър Берон“ за привличане и реинтегриране на успешни български изследователи обратно в български университети. Преподава курсове по финтех, корпоративни финанси и банкови регулации.

Д-р Радев има редица публикации в световноизвестни научни списания като Journal of Banking and Finance и International Review of Economics and Finance. Публикувал е монографии в Springer Verlag и др. Освен в областта на системния риск, научните интереси на д-р Радев са в областите: блокчейн, финтек и дигитализация, финансова икономика, банкови и финансови регулации, банково преструктуриране, финансова стабилност, управление на риска, държавен банкрут, политическа икономия и приложна иконометрия.

Монографията “Economic Crises and Financial Contagion” е насочена към приложния изследовател по финансова икономика. Методите включват анализ с копули, вериги на Марков и теория на екстремните стойности, каузален анализ на база регресии с панелни данни, структурни прекъсвания и промени в режими. Инструментариумът, представен в монографията, може да намери разнообразни приложения: анализ на индивидуални фондови борси, анализ на заразяването между фондови пазари и банкови системи, оценка на политики, изследвания на събития и анализ на разлика в разликите на важни събития и кризи като пандемията от COVID-19, икономически и политически кризи, породени от неочаквани резултати от публичен вот като Брекзит.