Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / INNOAIR: Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по чист въздух в градска среда

   

15.10.2020

 

-1,

 

Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори и надхвърля минималните прагове. Това е сложен проблем. Докато някои фактори - като географското местоположение в плато, заобиколено от високи планини, причиняващи зимни температурни инверсии - са извън човешкия контрол, други причини са свързани с човешката дейност. Градът нараства бързо, що се отнася до населението и новите жилищни и офис квартали. Броят на регистрираните в София превозни средства се увеличава ежедневно. На 1000 жители има 550-600 коли. Българите карат едни от най-старите автомобили в ЕС: през 2017 г. една четвърт от всички превозни средства са били на възраст над 20 години и допълнителни 60% - между 10 и 20 години. Трафикът в София има най-голямо въздействие по отношение на замърсяването на околния въздух.

 

Чрез INNOAIR София предприема амбициозни стъпки за електрифициране и разширяване на възможностите за обществен транспорт. Между юли 2020 г. и юни 2023 г. градът ще стартира „Зелен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите“, който ще промени начина на работа на обществения транспорт. Вместо да шофират по предварително определени маршрути, новите електрически автобуси ще създават маршрутна карта въз основа на търсенето на гражданите, подадено чрез мобилно приложение. Приложението ще използва машинно обучение и напреднал анализ на данни, за да създаде най-ефективния път за всяко пътуване, събирайки възможно най-много пътници. Тази иновативна услуга за обществен транспорт ще бъде приложена заедно с широк спектър от инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност. Това координирано усилие на София ще намали замърсяването и ще защити въздуха, който споделяме, като същевременно модернизира и обнови обществения ни транспорт.

 

Партньорството по проекта, ръководено от Столична община, включва 2 университета: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; 2 организации с нестопанска цел: Асоциация за развитие на София, Национално сдружение на общините в Република България; 2 компании: Център за градска мобилност в София, Modeshift Europe ЕАД; и 1 национален обществен орган: Национален институт по метеорология и хидрология. По този начин се осигурява силно сътрудничество между градската администрация, учените, бизнеса и гражданите.

 

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Това е първият български проект, избран за финансиране от Инициативата.