Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гост-лекция на г-жа Владислава Николовска от Пощенска банка беше проведена в курса „Финансови институции и пазари“

   

08.04.2024

 

На 23 март се проведе гост-лекция на г-жа Владислава Николовска, заемаща длъжността ръководител „Бизнес център Малки предприятия“ в Пощенска банка. В рамките на курса по „Финансови институции и пазари“, който е задължителен за МП „Икономика и финанси“, МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ и МП „Финанси и банково дело“, г-жа Николовска представи пред студентите своя експертен опит във връзка с краткосрочните и дългосрочните банкови кредити.

viber_изображение_2024-04-05_15-57-25-496

Бяха разгледани въпросите, свързани с издаване на запис на заповед и менителница, възможностите за обезпечаване на кредитите, амортизационните срокове на активите, служещи за обезпечение, разликите между овърдрафт и кредитна линия, факторинг банкова гаранция, акредитив, условията за предсрочно погасяване на кредити, потребителски кредит с ипотека, както и темата за лизинга.

viber_изображение_2024-04-05_15-57-25-463