Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гл. ас. д-р Орлин Колев изнесе лекции пред студентите в МП „Икономика и управление на публични ресурси“

   

25.10.2021

 

На 23 и 24 октомври гл. ас. д-р Орлин Колев изнесе лекции пред студентите в МП „Икономика и управление на публични ресурси“ по дисциплината „Конституционни основи на държавната власт“.

imgonline-com-ua-CompressToSize-PVPAz245Ja30Y

Дисциплината предоставя задълбочени теоретико-приложни познания на студентите относно:

 • принципите и конституционните основи на организацията и функционирането на държавната власт;
 • системата и йерархията на източниците на правото;
 • същността и функциите на Конституцията; върховенството и непосредственото действие на Конституцията;
 • съотношенията и взаимодействията между националното конституционно право, международното публично право и правото на Европейския съюз;
 • формата на държавно управление; формата на държавно устройство; народния суверенитет; правовата държава;
 • разделението на властите;
 • политическия плурализъм;
 • системата на институции на държавната власт и взаимоотношенията между тях в светлината на принципа на разделението на властите и ценностите на конституционната демокрация;
 • компетенцията на държавните органи; правомощията и актовете на висшите институции на държавната власт;
 • особеностите на българския модел на парламентарно управление;
 • функциите, правомощията и актовете на висшите институции на държавната власт – Народно събрание, Президент, Министерски съвет, съдебна власт, Конституционен съд.

Курсът предоставя необходими и актуални познания за модерните разбирания и концепции на конституционноправната доктрина и публичноправната теория и практика. Дисциплината дава важни теоретични и изключително полезни практически познания за функциите и правомощията на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, президентската институция, Конституционния съд и органите на местното самоуправление в контекста на принципите на българския модел на парламентарно управление и др.

Д-р Колев дискутира със студентите от магистърската програма последното решение на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), в качеството си на член на КЗД.