Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гл. ас. д-р Мария Трифонова взе участие в 8-та Конференция за справедлив преход в Брюксел

   

08.11.2023

 

„Въпреки че Софийският университет не се намира във въглищен регион, ние разпознаваме нашата значима роля в процеса на преминаване към устойчивост в страната и постигане на целите за въглеродна неутралност. Тази отговорност произтича и от позицията на Софийския университет на най-голямото и най-старото висше учебно заведение в България, подреждащо се и в челните класации в международните рейтинги. Исторически, нашият университет често е поемал лидерска роля и спомагал в процесите на обществена промяна. Тези обстоятелства ни налагат значителна отговорност и задължение, а нашият основен принцип днес е да „предвождаме със собствен пример“. През последните шест години аз лично станах свидетел на многопластова трансформация на нашия Стопански факултет. Той се превърна от относително консервативна и пасивна институция в активен и осъзнат участник в процеса на изграждане на нисковъглеродна икономика“.

С тези думи главен асистент д-р Мария Трифонова от катедра „Икономика и управление по отрасли“ започна своето изказване по време на панелната дискусия под наслов „Университетите като ключови участници в справедливия преход на регионално ниво“. Този панел се проведе на 25 октомври 2023 г. в Брюксел като част от 8-та Конференция за справедлив преход.

Screenshot 2023-11-08 134957

Платформата за справедлив преход служи като помощник на засегнатите страни, в получаването на финансова и експертна подкрепа, предоставени от Механизма за справедлив преход. Платформата активно насърчава обмена на най-добри практики между всички заинтересовани страни, занимаващи с темата на местно ниво. Тя предоставя подкрепа на региони в целия Европейски съюз, зависими от преработката на изкопаеми горива или индустрии с висок въглероден интензитет.

Screenshot 2023-11-08 135118

Стопанският факултет на Софийския университет е член на работните групи, активно участващи в платформата.

Screenshot 2023-11-08 135014
Screenshot 2023-11-08 135037

Повече за участието в конференцията на Платформата за справедлив преход, гл. ас. д-р Трифонова разказа в интервю за БНР, което може да изслушате тук.