Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / GATE посреща своите нови стажанти

   

18.08.2021

 

Институтът GATE с гордост представя новите си стажанти, на които ще бъде дадена възможност да приложат на практика своите знания и технологични умения в областта на изкуствения интелект и големите данни.

Gate-LinkedIn-530x380

По време на своята практика в GATE, доказалите се със своята амбиция, интелект и умения студенти Кристиян Даниелов, Маргарита Савова, Симеон Христов и Тодор Андонов ще работят в приложната област „Градове на бъдещето“ и по-конкретно по проекта „Цифров двойник на града“. Заедно с изследователите от института те ще се научат как да прилагат методи и алгоритми от изкуствения интелект и големите данни за решаване на проблеми в областта на параметричното градско планиране и за разпознаване и извличане на информация за обекти от сателитни или въздушни снимки. Не на последно място работата ще включва и разработването на уеб приложение за визуализация на 3D модел на квартал „Лозенец“ в София.

„Цифровият двойник на града“ е един от пилотните проекти на GATE. Той свързва реалния и виртуалния свят, като постоянно събира данни от нашата среда и ги използва за моделиране на градските процеси и явления. Проектът се изпълнява като платформа, която освен управление на данни включва симулация, анализ и визуализация на различни сценарии в подкрепа на навременни и информирани решения.

Пилотните сценарии, върху които работи екипът, са свързани с градското планиране, качеството на въздуха и анализа на слънчевия потенциал на сградите. Основната цел на платформата е да предостави инструменти за взаимодействие, проектиране, експериментиране и оптимизиране на града, които да увеличат успеха на планираните дейности и проекти и да спомогнат за постигането на устойчивост на резултатите.