Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / ESG Academy стартира серия практически работилници

   

29.04.2024

 

През периода 21 май – 05 юли 2024 г., ESG Academy стартира серия практически работилници с цел да подготви специалисти, работещи в сферата на устойчивото развитие, за промените и развитието на различните изисквания в сферата на устойчивото докладване.

Събитията ще се проведат в Стопанския факултет и ще бъдат водени от утвърдени специалисти в областите на устойчивото развитие, климатичните промени, бизнеса и човешките права.

Лекторите са: доц. д-р Марина Стефанова, Апостол Дянков, Илияна Лазарова, Десислава Българанова и Оля Пенева.

За участие в събитията е необходима предварителна регистрация: https://forms.office.com/e/yKJgxmW5wk Те са подходящи за специалисти по устойчиво управление.

Работилница „Тройна матрица на съществените теми“, лектор: доц. д-р Марина Стефанова

facebook_events_new_1920 x 1005

Анализът на съществените теми е инструмент, който подпомага компаниите да обхванат очакванията на заинтересованите страни в областта на ESG, да очертае посока на действие и да ориентира инвеститорите къде да приоритизират своите ресурси. Двойната същественост дава допълнителна перспектива като идентифицира рисковете и оценява тяхната финансова значимост. В тази работилница чрез работа по реален бизнес казус участниците ще получат отговори на въпросите:

 • Кога да изготвят анализ на двойната същественост?
 • С кои ESG теми да започнат?
 • Кого да включат в процеса?
 • Как да приложат на практика изискванията на ESRS?
 • Как да разчитат матрицата на двойна същественост?
 • Какво означава тройна същественост?

Работилница „Управление на заинтересованите страни“, лектор: доц. д-р Марина Стефанова

facebook_events_new_1920 x 10052

Ангажирането на заинтересованите страни е процес, с който организирате, наблюдавате и подобрявате взаимоотношенията си с вашите заинтересовани страни. Работилницата включва работа по конкретните стъпки за управление на тези взаимоотношения:

 • Систематично идентифициране на заинтересованите страни
 • Анализиране на техните нужди и очаквания
 • Планиране и изпълнение на различни задачи за ангажиране с тях

Работилница „Структуриране на дружествен интегриран отчет“, лектор: доц. д-р Марина Стефанова

facebook_events_new_1920 x 10053

Изготвянето на интегриран отчет е комплексна задача, която изисква едновременно предоставяне на разбираеми, точни, проверими и сравними данни, както и предоставяне на анализ

 • Задължения за оповестяване и международни стандарти за интегрирана отчетност
 • Преглед и критичен анализ на интегриран отчет
 • Извеждане на цели, индикатори и показатели

Работилница „Отчитане на таксономията“, лектор: Десислава Българанова

facebook_events_new_v2

 • Шест екологични цели, преследвани в таксономията на ЕС
 • Значителен принос към целите за смекчаване и адаптиране на климата
 • Отчитане на финансови потоци спрямо Таксономията – приложни аспекти
 • Системи за финансово оповестяване и отчитане в XBLR формат

Работилница „Изчисляване на въглероден отпечатък“, лектор: Илияна Лазарова

facebook_events_new_v2_1920 x 10055

Работилница „Структуриране на зелени облигации“, лектор: Илияна Лазарова

facebook_events_new_v2_1920 x 10056

Работилница „Приложна климатична наука“, лектор: Апостол Дянков

facebook_events_new_1920 x 10057

В рамките на тази работилница участниците ще научат последните обобщени изводи и данни от науката за промените в климата, използвайки авторитетни източници и научни статии като последните доклади на Междуправителствения панел по климатичните промени. Ще преведем на практичен език какво означава за всяка държава и бизнес организация постигането на съответствие с целите на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 градуса по Целзий. Ще поговорим открито за бариерите и предизвикателствата пред правителства, компании и бизнес сектори в прилагането на научно-базирани климатични цели (Science-based targets), както и решения, които включват преосмисляне на настоящите бизнес и икономически модели. Ще разгледаме подробно секторни ръководства и няколко практични инструмента, позволяващи планиране и изпълнение на научно-базирани цели - работилницата може да се адаптира към участници от конкретна индустрия или бизнес сектор.

Работилница „Определянето на рисковете върху човешките права“, лектор: Оля Пенева

facebook_events_new_1920 x 10058

Първа стъпка от процеса на надлежна проверка, която цели да се идентифицират рисковете, които имат по-висока вероятност или потенциал да окажат неблагоприятно въздействие върху правата на човека, като често те изискват специално внимание и усилия за намаляването им.

Подходящ за компании, които са в начален процес на извършване на оценка на въздействие или стартират процес на надлежна проверка, стартират нов проект или продукт, и биха искали да идентифицират рисковете, кои от тези рискове са значими и какви стъпки да предприемат за намаляването на техното въздействие.