Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Експерти на Пощенска банка създадоха модерни учебни дисциплини, които обединяват теория и практика

   

09.07.2021

 

Експерти от ключови звена на Пощенска банка участват в разработването на двете модерни учебни дисциплини – „Банков мениджмънт“ и „Инвестиционно банкиране“, които вече са част от академичната програма 2021-2022 на Стопанския факултет.

Магистърската програма „Финанси и банково дело" в сътрудничество с Пощенска банка ще даде възможност на студентите да черпят познание и опит от над 30 висококвалифицирани утвърдени специалисти в различни направления от звената: „Банкиране на дребно“, „Корпоративно банкиране“, „Риск“, „Капиталови пазари“, „Централни операции“, „Корпоративно транзакционно банкиране“, „Планиране и бизнес развитие“ и др.

PB_SU_university-program_600x330

Курсът по „Банков мениджмънт” стартира през октомври 2021 г. и включва детайлно разработени теми, обединени в няколко панела, като започва с преглед на структурата и начина на функциониране на търговската банка. Студентите ще имат възможност в детайли да се запознаят с банковите продукти, предназначени за физически лица и микро фирми. Ще придобият практически знания за каналите на продажбите на продуктите, предназначени за физически лица, както и да разберат повече за съвременните и модерни тенденции в областта на дигиталното банкиране. По време на курса, студентите ще придобият знания за основните процеси, свързани с управлението на риска, а също и за стратегическите подходи в успешното планиране и развитие на бизнеса.

Учебната дисциплина „Инвестиционно банкиране“ ще е част от учебния план от месец февруари 2022 г. Курсът цели да осигури придобиване на съвременни теоретични и практически познания за основни понятия, бизнес процеси и методи в областта на капиталовите пазари – търговия на валутни и лихвени пазари, предлагане на акции и облигации, и управление на ликвидността и др. Подробно ще се разгледа как функционират на практика процесите, свързани с кредитния риск и структурата на скоринг моделите. Студентите ще имат възможност да разберат повече за проектното и инвестиционното финансиране и за факторингът като форма на краткосрочно финансиране на търговска сделка. Ще бъде осигурена задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на различните инструменти за разплащане, които намаляват риска както при вътрешни, така и при международни сделки, ще бъдат представени банковите гаранции като част от търговското финансиране.

Наред с голямото разнообразието от включени теми, в двете учебни дисциплини са заложени и множество практически занятия, решаване на казуси и обсъждане на примери, което ще доближи максимално младите експерти до реалната среда в банковия бизнес. Бъдещите магистри ще имат възможност също така да продължат професионалното си развитие, като се възползват и от предимствата на целогодишната стажантска програма на Пощенска банка.