Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Екип от ТМФ България, г-н Стефан Димитров, управител на компанията и г-н Танко Танев, презентира темата "Секюритизация и обезпечени кредитни задължения" пред магистри от МП „Счетоводство и одит“

   

25.11.2019

 

Екип от ТМФ България, г-н Стефан Димитров, управител на компанията и г-н Танко Танев, презентира темата "Секюритизация и обезпечени кредитни задължения" пред магистри от МП „Счетоводство и одит“

 

На 20.11.2019 г., екип от ТМФ България - г-н Стефан Димитров, управител на компанията и г-н Танко Танев, направи презентация на тема "Секюритизация и обезпечени кредитни задължения" пред магистри от МП „Счетоводство и одит“ . Гост-лекцията предизвика голям интерес у студентите. За поредна година те имаха възможност да почерпят от богатия практически опит на лекторите, които ги запознаха със същността на процеса на секюритизация, основните участници в него и предизвикателствата, пред които те са изправени. Специално внимание беше отделено на дружествата със специална инвестиционна цел.

 

thumbnail_IMG_20191120_183446
thumbnail_IMG_20191120_183631
thumbnail_IMG_20191120_205947