Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Стела Ралева се присъединява към екипа на Катедра „Икономика“ в Стопанския факултет

   

01.07.2021

 

От 1 юли доц. д-р Стела Ралева, дългогодишен преподавател в Катедра „Икономика“ и бивш зам.-ректор на УНСС (2016-2020 г.), се присъединява към екипа на Катедра „Икономика“ в Стопанския факултет. Доц. Ралева ще води дисциплините „Обща икономическа теория“, „Въведение в микроикономиката и макроикономиката“, „Макроикономика“ и „Международна икономика“.

Stela Ralev

Доц. Стела Ралева е завършила специалност „Макроикономика“ в УНСС. От 2004 г. е доктор, а от 2013 г. – доцент в ПН 3.8 „Икономика“, „Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)“. Била е член на Академичния съвет на УНСС (2015-2021) и на Факултетния съвет на Общоикономическия факултет (2011-2021). Водила е лекции в СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, ИИИ на БАН и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 2004 до 2016 г. е сътрудник към Управителния съвет на БНБ. Заместник-председател (2017-2020) и член на Управителния съвет на Българската асоциация за регионални изследвания.

Специализирала е в Германия, Великобритания, Полша, Унгария, Гърция, Словакия и Русия. Участник е в 8 международни и 12 национални научноизследователски и образователни проекти и е ръководител на един научноизследователски проект. Взема участие в множество международни конференции и работни семинари в Италия, Испания, Хърватия, Гърция, Турция, Румъния, Македония, Албания, Индия и Шри Ланка. Участвала е в програмните комитети на редица международни научни конференции. От 2014 до 2016 г. е член на Редакционната колегия на поредицата „Дискусионни материали на БНБ“. Има над 90 научни публикации на български и английски език. Научен ръководител е на двама защитили докторанти.