Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова и гл. ас. д-р Десислава Калчева са съавтори на монографията „Local Government Finance and Taxation in Selected Countries“

   

13.06.2024

 

През месец юни 2024 г. от печат излезе монография на тема „Local Government Finance and Taxation in Selected Countries“. Книгата представя избрани проблеми на местните финанси в избрани държави. Тематичният обхват на проучванията включва изследване на общинската приходна система на Германия, Чехия, Словакия, Латвия, България, Албания, Франция, Испания, Китай, Бразилия, САЩ, Беларус и Полша.

1718267913

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова и гл. ас. д-р Десислава Калчева вземат участие в монографията с доклад на тема „Revenue System of Local Self-Governments in Bulgaria“. Докладът има за цел да запознае аудиторията с основните характеристики на приходната система на българските общини. Представени са основните показатели за финансова самостоятелност на местната власт и са анализирани финансовите данни за структурата и динамиката на общинските приходи за периода 2015-2020 г.

Монографията представлява финален резултат от проведена конференция на тема „Приходни системи на местните самоуправления в избрани страни“ в Шедълце, Полша. Събитието се проведе в периода 27 - 28 септември 2023 г. в Института за политически науки и публична администрация към Университета по естествени и хуманитарни науки.