Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова е избрана за експерт в списъка на ЕК относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в ЕС

   

23.02.2021

 

Приключи процедурата в Националната агенция за приходите (НАП) за избор на независими експерти за включване в списъка, поддържан от Европейската комисия (ЕК) съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

Процедурата бе открита на 29.12.2020 г. и протече на два етапа – подбор по документи и събеседване, като в нея взеха участие 17 кандидати.

С Решение № Р-ЦУ-17/19.02.2021 г. изпълнителният директор на НАП определи 5 независими експерти за включване в списъка, поддържан от ЕК. Сред избраните експерти е и доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Катедра „Икономика и управление по отрасли“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.