Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Атанас Георгиев и гл.ас. д-р Иван Ангелов проведоха срещи на високо равнище в Ливан по покана на Ливано-българския бизнес съвет

   

10.12.2020

 

Между 7 и 10 декември деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и гл.ас. д-р Иван Ангелов (Катедра Стопанско управление) проведоха редица срещи на високо равнище в Ливан за представяне на програмите на факултета и обсъждане на възможности за сътрудничество. В рамките на посещението бяха проведени лични срещи с министър-председателя на Ливан г-н Саад Харири, с председателя на управляващата партия „Future Movement“ г-н Ахмад Харири, както и с водещи представители на бизнеса в Ливан.

1 Lebanon-SaadHariri

В срещата с министър-председателя на Ливан г-н Саад Харири доц. Георгиев и гл.ас. д-р Иван Ангелов обсъдиха възможностите за образование на английски, френски и български език в бакалавърските, магистърските и докторските програми на Стопанския факултет, както и перспективите за образованието в електронна среда.

2 Lebanon-AHariri

Представителите на Стопанския факултет са в Бейрут по покана на Президента на Ливано-българския бизнес съвет г-н Ахмад М. Алаедин. Преди 1 година Стопанският факултет и ЛББС подписаха меморандум за сътрудничество за развитие на докторските, магистърските, бакалавърските и след-дипломните програми на Стопанския факултет. В рамките на настоящото посещение беше подписан меморандум за сътрудничество и с Асоциацията на Българо-арабските икономически камари (ABAEC), която също е оглавена от г-н Алаедин.

3 Lebanon-LBBC

На 8 декември доц. д-р Атанас Георгиев и гл.ас. д-р Иван Ангелов получиха от ЛББС почетни медали като благодарност за развитието на отношенията със Стопанския факултет. В церемонията, проведена в офиса на ЛББС в Бейрут, участваха членовете на борда на организацията и водещи представители на ливанския бизнес – Ахмад М. Алаедин, д-р Низар Далул (Comium), Фарид Фахредин (Tawrid) и Ги Табе (Tabet Enterprises S.A.L).

4 Lebanon-LBBC-Board

На 9 декември доц. д-р Атанас Георгиев и гл.ас. д-р Иван Ангелов проведоха среща и с г-н Мохамед Шукейр – Президент на ливанските икономически организации, с когото обсъдиха образователните програми на Стопанския факултет и възможностите за обучение на представители от бизнеса.

5 Lebanon-MChoucair

На 9 и 10 декември представителите на Стопанския факултет проведоха и няколко срещи с ливански университети заедно с председателя на ЛББС г-н Алаедин. Първата среща беше със бизнес-факултета (Faculté de gestion et de management – FGM) на Université Saint-Joseph de Beyrouth, където бяха договорени възможности за обмен на преподаватели и студенти, за организиране на съвместни научни прояви и за съвместни изследователски проекти.

6 Lebanon-USJ

Беше проведена среща и с Lebanese-American University, на която бяха представени програмите от двата университета и се договориха допълнителни действия за задълбочаване на отношенията между двата университета.

7 Lebanon-LAU

В срещата с American University of Culture & Education бяха планирани следващи действия за осъществяване на научни прояви, за съвместно ръководство на докторанти, за научни изследвания и проекти и др.

8 Lebanon-AUCE