Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дискусионен форум „Икономика на водната индустрия“ в Стопанския факултет по повод Световния ден на водата

   

26.03.2024

 

В Деня на водата (22 март) в Стопански факултет, съвместно с партньорите ни от Центъра за обучение и квалификация към Ютилитис Сървисис, Сдружение „Про.Ютилитис клуб“ и с официалната подкрепа на Софийска вода, част от Veolia, се проведоха интересни дискусии за ВиК индустрията, дадохме награди на студентите с най-добри проекти за инициативи за ефективно потребление на водните ресурси и представихме компютърен образователен модел „Пътят на водата в град София“.

0b32574c-50f4-4631-b2b5-4baaf05d5e7a

Сред официалните гости на събитието бяха:

  • д-р Ивайло Касчиев, заместник-председател на Мрежата на водните регулатори от Европа и директор на дирекция „ВиК услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР);
  • Ана Манярова, Старши мениджър „Регулиране и изпълнение на договора за концесия“, Софийска вода АД;
  • Проф. д.ик.н. Желю Владимиров и проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ – изследователи по проекта „Наследство БГ";
  • доц. д-р Венци Божков, зам.-декан на Хидротехническия факултет на УАСГ;
  • ас. Васил Караиванов, председател на Българската макроикономическа асоциация.

Дискусията „Икономика на водната индустрия“ беше водена от доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет. Д-р Ивайло Касчиев, представител на КЕВР, сподели за сериозните предизвикателства на държавите от Южна Европа, подложени на „воден стрес“ през последните години, както и необходимостта от по-активни мениджърски действия на българските водни оператори в условията на променящ се климат. Васил Караиванов представи търговските практики водата, като „стока“, която вече се търгува на борсите в някои щати в Америка. Тенденцията за сериозни суши в различни части на САЩ, предопределя водните ресурси от ниво „услуги“ да се трансформират към фючърсни инструменти на борсов принцип.

0d7392e5-0ab7-424f-b8df-57736835b17f

Ана Манярова, от Софийска вода, разказа за добрите практики на водния оператор по отношение на кръговата икономика, дигитализацията на процесите в компанията, инициативите за енергийна автономност и водна ефективност в системи.

Доц. Венци Божков, предизвика аудиторията с настъпилите климатични промени в България, а именно кратките и с висок интензитет валежи, предизвикващи локални наводнения със сериозни инфраструктурни щети. Доц. Божков обърна внимание на нерационалното икономическо управление на малките язовири в страната, които могат да бъдат бъдещ ключов фактор за съхранение на намаляващите водни количества в страната.

4dfca67d-29ee-4277-aff8-f437258e3121

Проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова дискутира неефективното използване на минералните ресурси, стопанисвани от общините в България и трудния административен процес по тяхното оползотворяване от местните общности.

b6d2d673-f9f4-4d43-bb9f-d1291880a3d5

На специална церемония, на първо място беше отличена студентската разработка за ефективно водопотребление „Зелена капка“, подготвена от Субин Чо и Кирил Танев. Особено впечатление на журито в концепцията им направи „Дървото на водните обещания“.

f9e24c60-5411-46d5-a2ee-f2ddef2d2e0a

Сериозен интерес предизвика и изготвеният компютърен образователен модел за „пътя на водата“, който е постоянно ситуиран в обновената стая 109, представяща ВиК отрасъла, в рамките на Водната академия.

Над 40 участници се включиха в различните дейности, посветени на Световния ден на водата от всички заинтересовани страни: ВиК оператори, КЕВР, МОСВ, МРРБ, академичната общност, Софийска вода, Столична община и много студенти.